Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği

Abdullah Keskin
1.433 1.010

Öz


Türkiye’nin dünyada hızla gelişen turizmden daha fazla pay alabilmesi, turist sayısını ve turizm gelirini artırabilmesi, iç ve dış turizmini geliştirebilmesi için yerel yönetimlere önemli roller düşmektedir. Yerel yönetimler bu rollerinin farkına varamazlarsa, Türkiye gelecek on yılları turizm adına kaybedebilir ve 2023’e kadar dünyada ilk on ekonomiden biri olma hedefini teğet geçebilir. Bu çalışma, turizmin gelişebilmesi, hem yerel kalkınmaya hem de ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmesi için yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları irdelemektedir. Bu sorumluluklar yerine getirilirken merkezi yönetim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu çalışanları ve yerel halk gibi diğer paydaşlarla işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca belde içi ve beldeler arası ortak turizm politikalarının geliştirilmesi ve standartların oluşturulması için ortak aklı kullanma ve işbirliğinin önemi üzerinde durulmaktadır. Çalışmada konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiş, dünya ve Türkiye turizmine ilişkin turist sayısı, turizm geliri ve dünya sıralaması istatistikleri Dünya Turizm Örgütü ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak derlenmiş, tablo ve şekiller halinde sunulmuştur. Sonuç kısmında, hem turizmin gelişen trendi ve turistlerin eğilimleri yakından izlenerek, kıt olan kaynakların etkin kullanımının önemi hem de çeşitlenen turizm türlerine göre ülke potansiyelinin turizm arzına dahil edilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Yerel Yönetimler, Yerel Kalkınma


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.