YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ

Özgür Topkaya
1.379 411

Öz


 

Özet: Ekonomi politikası alanında ortaya konan kalkınma stratejileri içerisinde yerel kalkınmaya verilen önem her geçen gün artmaktadır. Yerel kalkınma, küreselleşmenin faydalarını azami düzeye çıkaran, zararlarını asgari düzeyde tutan yerel yapıların ve süreçlerin öneminin anlaşılması ile gündeme gelmiştir. Yerel kalkınma stratejileri ile istihdam arasındaki ilişki sektörler arası bağlar ve çarpan etkisi teorisi ile açıklanabilir. Teori, yerel çarpan etkisine neden olan bir faktörün sadece kendi sektöründe değil fakat aynı zamanda başka sektörlerde de istihdam artışına yol açma etkisini ifade etmektedir. İstihdam hedefi yerel kalkınma amaçları ile örtüşürken; kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam ise yerel kalkınma için bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi ise kayıtdışı istihdamın, özellikle kentsel mekânlarda kalkınması hedeflenen toplumun istihdam potansiyeli olan sektörlerde yaygın olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde kayıtdışı istihdam, standart dışı çalışma kavramı altında değerlendirilmektedir. Standart dışı çalışan bireyler aynı zamanda kayıtdışı çalışma potansiyeli olan kişileri nitelemektedir. Çalışmada; yerel kalkınmanın kavramsal ve teorik boyutu betimsel analiz yöntemi ile ortaya konduktan sonra; mevcut en son istatistikî veriler ışığında, yerel kalkınma, istihdam ve kayıtdışı istihdam arasındaki ilişki irdelenmektedir.


Anahtar kelimeler


Küreselleşme, Yerel Kalkınma, İstihdam, Kayıtdışı İstihdam

Tam metin:

PDF


Referanslar


BELOV, EVGENY A. (2015), “Socio-Statistical Characteristics of Informal Employment”, Review of European Studies, Vol. 7, No. 1, ISSN: 1918-7173, Published by Canadian Center of Science and Education, pp. 182-187.

BENLİ, A, TOPKAYA, Ö., (2013), “Kayıtdışı Ekonomi, Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sistemi İlişkisi”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 16, Sayı 86, Temmuz-Ağustos, ss.41-55.

COFFREY J., POLESE, W, M. (1985), “Local Development: Conceptual Bases and Policy Implications, Regional Studies, 19:2, pp. 85-93.

GYOMAI, G., VAN DE VEN, P., (2014), “The Non-Observed Economy in the System of National Accounts”, OECD Statistics Brief, June, No. 18, pp. 1-12.

HUITFELDT, H. S., JÜTTING, J., (2009), “Informality and Informal Employment”, Promoting Pro-Poor Growth: Employment, OECD, OECD Development Centre, pp. 95-108.

ILO, 2013(a), “Local Development Strategies, Part 9”, The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide, Supporting Transitions to Formality, International Labour Office, Geneva, pp. 483-507.

ILO, (2013b), Women and Men in the Informal Economy: a Statistical Picture (Second Edition)/International Labour Office-Geneva: ILO, ISBN 978-92-2-128170-2 (web pdf).

ILO, (2012), “Cities With Jobs: Confronting the Employment Challenge”, Employment Sector, Employment Working Paper No. 130, International Labour Organization, pp. 1- 55.

IZQUIERDO, C. C, CARRION, C. H., GUTIERREZ, S. S. M., (2008), “Developing Relationships within the Framework of Local Economic Development Development: 10.1080/08985620701552462, pp. 41-65. & 20:1, International Journal, DOI:

KOTSADAM, A., TOLONEN, A., (2014), “African Mining, Gender, and Local Employment”, http://www.economics.gu.se/digitalAssets/1470/1470258_kotsadam- and-tolonen.pdf (erişim tarihi: 19 Ocak 2015).

MORETTI, E., (2010), “Local Multipliers”, American Economic Review: Papers&Proceedings 100, JSTOR, pp. 373-377.

OECD, (2009), Is Informal Normal?, Towards More and Better Jobs in Developing Countries, Editors: Johannes P. Jütting and Juan R. de Laiglesia, OECD Development Centre.

OECD, 2008, Making Local Strategies Work, Building The Evidence Base, Editor: Jonathan Potter, ISBN-9789264044852.

PIKE, ANDY et al. (2006), Local and Regional Development, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.

POLESE, M., SHEARMUR, R., (2006), “Why Some Regions Will Decline: A Canadian Case Study with Thoughts on Local Development Strategies”, Papers in Regional Science, Volume 85, Number 1.

POLESE, M., (1999), “From Regional Development to Local Development on the Life, Death and Rebirth (?) of Regional Science as a Policy Relevant Science”, Canadian Journal of Regional Science(Revue) Canadienne des Sciences Regionalles, XXII:3, ISSN: 0705-4580, Canada, pp. 299-314.

SCHNEIDER, F., (2013), “Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013: Some New /publications/2013/ ShadEcEurope31_Jan2013.pdf, (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2015). www.econ.jku.at

/members/Schneider/files
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.