BİLİŞİM ODAKLI BİR BÖLÜMDE OKUMANIN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Mustafa KESKİNKILIÇ, İbrahim YILDIZ, Sinan KUL
1.694 398

Öz


Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile İşletme Bölümü öğrencilerinin; tolerans geliştirme, kontrol kaybı, sosyal ilişkilerde bozulma, iş ve okul performanslarındaki düşüşler ve yoksunluk hissi durumlarına göre internet bağımlılığı geliştirip geliştirmedikleri; dolayısıyla okunan bölümün bilişim odaklı olup olmamasıyla, internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişkilerin var olup olmaması karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; okunmakta olan bölümün bilişim odaklı olması ile internet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


İnternet Bağımlılığı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adiele, I. ve Olatokun, W. (2014), “Prevalence and Determinants of Internet Addiction among Adolescents”, Computers in Human Behavior. 31, ss. 100–110.

Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014), “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, ss. 162-182.

Chang, M. K. ve Law, S. P. M. (2008), “Factor structure for Young’s Internet Addiction Test: A Confirmatory Study”, Computers in Human Behavior, 24, ss. 2597–2619.

Hahn, A. ve Jerusalem, M. (2010), “Die Internetsuchtskala (ISS): Psychometrische Eigenschaften und Validität”, Prävention, Diagnostik und Therapie von Computerspielabhängigkeit, ss. 185- 204.

Hsu, W., Lin, S. S. J., Cheng, S., Tseng, Y. ve Chiu, N. (2014), “Examining the Diagnostic Criteria for Internet Addiction: Expert Validation”, Journal of the Formosan Medical Association, ss. 1-5.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/addicted; Erişim Tarihi: 03.09.2014

Kardefelt-Winther, D. (2014), “A Conceptual and Methodological Critique of Internet Addiction Research: Towards a Model of Compensatory Internet Use”, Computers in Human Behavior, 31, ss. 351–354.

Rodgers, R. F., Melioli, T., Laconi, S., Bui, E. ve Chabrol, H. (2013), “Internet Addiction Symptoms, Disordered Eating and Body Image Avoidance”, Behavıor, and Socıal Networkıng. 16 (1), ss. 56-60.

Sariyska, R., Reuter, M., Bey, K., Sha, P., Li, M., Chen, Y., Liu, W., Zhu, Y., Li. C., Suárez-Rivillas, A., Feldmann, M., Hellmann, M., Keiper, J., Markett, S., Young, K. S. ve Montag, C. (2014), “Self-Esteem, Personality Comparison Study”, Personality and Individual Differences, 61–62, ss. 28–33. Internet Addiction: A Cross-Cultural

Shaw, M. ve Black, D. W., (2008), “Internet Addiction Definition, Assessment, Epidemiology and Clinical Management”, CNSDrugs, 22(5), ss. 353-345.

Sinkkonen, H., Puhakka, H. ve Meriläinen, M. (2014), “Internet Use and Addiction among Finnish Adolescents (15–19 Years)”, Journal of Adolescence, 37, ss. 123–131.

Yao, M. Z. ve Zhong, Z. (2014)., “Loneliness, Social Contacts and Internet Addiction: A Cross-Lagged Panel Study”, Computers in Human Behavior, 30, ss. 164–170.

Yu, J. J., Kim, H. ve Hay, I. (2013), “Understanding Adolescents’ Problematic Internet Use From A Social/Cognitive and Addiction Research Framework”, Computers in Human Behavior, 29, ss. 2682–2689.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.