Bir Geçiş Dönemine Ait Reklamların Bilgi İçeriği

tufan özsoy
1.429 259

Öz


Bu çalışma, basılı reklamların analizinin ötesine geçerek reklamlardan ilgili döneme ait ekonomik ve kültürel değişimin etkisini görmeye çalışmaktadır. Reklamların bilgi içeriğine yönelik alanyazında çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen Türk reklamlarını tarihsel anlamda ve boylamsal şekilde ele alan böyle bir çalışmanın varlığından söz edilemez. Bu çalışma ile Türk reklamının gelişimini bilgi içeriği bakımından irdelemektir. Bunun için 303 reklama içerik analizi uygulanmıştır. Türk reklamlarının, alan yazında yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi, geniş bir bilgilendirme içeriğine sahip olduğu ancak 1960’lardan itibaren bu içerikte göreceli bir azalma olduğu anlaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Reklamların Bilgilendiriciliği, İçerik Analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Cutler, B. ve JAVALGI, R. (1992) “A Cross-Culture Analysis of the Visual Components of Print Advertising” Journal of Advertising Research, 32 (January), 320-324.

Çakır, H. (1997) “Osmanlı’da Gazete Reklamcılığı”, Elit Yay, Ankara.

Dowling, G.R. (1980) “Information Content in US and Australian Television Advertising”, Journal of Marketing, 44 (Fall), 4, 34-37.

Harmon, R., Razzouk, N. ve Stern, B. (1983) “The Information Content of Comparative Magazine Advertisements”, Journal of Advertising, 12(4), 10Hong, J.W., Muderrisoğlu, A. ve Zinkhan, G. (1987) “Cultural Differences and Advertising Expression: A Comparative Content Analysis of Japanese and US Magazine Advertising”, Journal of Advertising, 16, 1, 55-68. İvrendi, M., Akbal, İ. ve Canıtez, M. (2005) “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Gazete Reklamları ve Uygulamaları” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13.

Lin, C.A. (1993) “Cultural Differences in Message Strategies: A Comparison Between American and Japanese TV Commercials” Journal of Advertising Research, 33 (July/August), 40-48.

Madden, C.S., Cabellero, M.J. ve Masukubo, S. (1986) “Analysis of Information Content in US and Japanese Magazine Advertising” Journal of Advertising, 15 (3), 38-45.

Nevet, T. (1992) “Differences between American and British Television Advertising: Explanation and Implications” Journal of Advertising, 21 (4), 61-71.

Özbay, R.D, Levi, M. ve Öztürk, S. (2011) “İlan-ı Ticaret, Resimli ilanlar perspektifinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Ticari Hayatı” İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2010-100, ISBN 978-9944-60-840-4, İstanbul.

Perreault, W.D. ve Leigh, L.E. (1989) “Reliability of Nominal Data Based on Qualitative Judgments” Journal of Marketing Research, 26 (May), 1351

Resnik, A., Stern, B.L. (1977) “An Analysis of Information Content in Television Advertising” Journal of Marketing, 41(1), 50-53.

Stern, B.L., Krugman, D. ve Resnik, A. (1981) “Magazine Advertising: An Analysis of Its Information Content” Journal of Advertising Research, 21, 2, 39-44.

Taylor, C.R., Miracle, G.E. ve Wilson, D.R. (1997) “The Impact of Information Level on the Effectiveness of US and Korean Television Commercials” Journal of Advertising, 26, 1, 1-17.

Uray, N. ve Burnaz, Ş. (2001) “Information Content in TV Advertising: A Comparative Analysis of German and Turkish TV Commercials” Tenth Biennial Academy of Marketing Science World Marketing Congress, Vol. X.

Weinberger, M.G. ve Spotts, H.E. (1989) “A Situational View of Information Content in TV Advertising in the US and U.K” European Journal of Marketing, 53 (1), 89-94.

Wiles, C.R., Wiles, J.A. ve Tjerlund, A. (1996) “The Ideology of Advertising: the United States and Sweden” Journal of Advertising Research, 36 (May/June), 57-66.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.