TMS VE TFRS KAPSAMINDA, GELECEK AYLARA VE YILLARA AİT GİDERLERİN DÖNEMSEL OLARAK MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Şakir DIZMAN
1.486 517

ÖzAnahtar kelimeler


TMS, TFRS, Giderler, Muhasebe.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdoğan, Nalan.(2000), Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.

Akdoğan, Nalan., Gündüz, H. E., Sevim, A. (2012), Maliyet Muhasebesi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2738, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1699, Eskişehir.

Akdoğan, Nalan., Sevilengül, O. (2007), Mali Çözüm Dergisi, Sayı:84, İSMMMO Yayını, İstanbul.

Atamanalp, Celaleddin., Karcıoğlu, R., Orhan, M.S.(2000), Maliyet Muhasebesi, Aktif Yayınevi, İstanbul.

Sevilengül, Orhan.(2011), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.

Türkiye Muhasebe Standartları, http://www.kgk.gov.tr/content_list-208Turkiye-muhasebe standartlari.html, Erişim tarihi: 04.08.2013. Türk Ticaret Kanunu (2011), Resmi Gazete, 14 Şubat 2011, Sayı:27846, Kanun No: 6102, Kabul Tarihi: 13.01.2011. 1 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (1992), Resmi Gazete, No: 21447 (M), Tarih:26.12.1992.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.