İÇSEL BATIK MALİYETLER VE PİYASA YAPISI: SUTTON’IN TEORİK ANALİZİ ÜZERİNE NOTLAR

M. Akif ARVAS
1.600 469

Öz


Endüstri talebinin artmasına karşılık birçok imalat sanayi endüstrisinin neden yüksek oranlarda yoğunlaştığını açıklamak üzere, John Sutton (1991, 1998) oyun-teorik analizlere dayandırılmış içsel batık maliyet teorisini geliştirmiştir. Sutton’ın bu soruna yönelik açıklaması, reklam ve Ar-Ge gibi harcamaların firmalar açısından dışsal olarak belirlenmediği, fakat firma kararlarının sonucunda içsel olarak belirlendiği yönündedir. Çünkü reklam ve Ar-Ge harcamaları, firmanın ürününe yönelik tüketicinin satın alma isteğinin artırılması amacıyla katlanılan batık maliyetler olarak düşünülmektedir. Sutton’ın piyasa konfigürasyonunda bu batık harcamaların düzeyi ayrıca fiyat dışı rekabetin şiddetini de belirlemektedir. Bu çalışmada Sutton’ın içsel batık maliyet teorisi ele alınıp incelenmektedir. 

Anahtar kelimeler


Piyasa Yapısı, İçsel Batık Maliyet, Fiyat-Dışı Rekabet

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bain, J. S. (1956). Barriers to new competition. Cambridge: Harvard University Press.

Baldani, J. ve Masson, R. T. (1984). “Economies of scale, strategic advertising and fully Credible entry deterrence”. Review of Industrial Organization, 1(3), ss. 190-205.

Church, J. ve Ware, R. (2000). Industrial organization: a strategic approach, McGraw-Hill.

Clarke, R. (1985). Industrial economics. London: Basil Blackwell Ltd

Dasgupta, P. ve Stiglitz, J. E. (1980). “Industrial structure and the nature of innovative activity”. Economic Journal, 90(358), ss.266-293.

Fudenberg, D. ve Tirole J. (1984). “The fat cat effect, the puppy dog ploy and the lean And hungry look”. American Economic Review, Papers and Proceedings, 74(2), ss.361-368.

Schmalensee, R. (1983). “Advertising and entry deterrence”. Journal of Political Economy, 91(4), ss. 636-653.

Schmalensee, R. (1992). “Sunk costs and market structure: a review article”. The Journal Of Industrial Economics, 40(2), 125-134.

Shaked, A. ve Sutton, J. (1982). “Relaxing price competition through product differentiation”. Review of Economic Studies, 49, ss. 3-13.

Shaked, A. ve Sutton, J. (1987). “Product differentiation and industrial structure”. Journal of Industrial Economics, 36(2), 131-146.

Sutton, J. (1986). “Vertical product differentation: some basic themes”. American Economic Review, 76(2), ss. 393-398.

Sutton, J. (1989). “Endogenous sunk costs and the structure of advertising intensive industries”. European Economic Review, 33(2-3), ss. 335-344. Sutton, J. (1991). Sunk costs and market structure. Cambridge, MA: MIT Press. Sutton, J. (1998). Technology and market structure. Cambridge, MA: MIT Press Sutton, J. (2007). Market structure: theory and evidence. M. Armstrong, & R. Porter içinde, Handbook of industrial organization (Cilt 3, ss. 23012368). Elsevier.

Symeonidis, G. (2000). “Price competition, non price competition and market structure: Theory and evidence from UK”. Economics, 67(267), ss. 4374

Tirole, J. (1995). The theory of industrial organization. Cambridge, MA: The MIT Press.

Vasconcelos, H. (2006). “Endogenous mergers in endogenous sunk cost industries”. International Journal of Industrial Organization, 24(2), ss. 227-2

Vickers, J. (1986). “The evolution of market structure when there is a sequence of innovations”. Journal of Industrial Economics, 35(1), ss. 1-12.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.