HİZMET MALİYETLERİNİN STOKLAR HESAP GRUBUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

RAMAZAN YANIK
1.701 7.660

ÖzAnahtar kelimeler


TMS 2, hizmet maliyeti, sağlık işletmeleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdoğan Nalan, Sevilengül O. (2007) Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, 2007, Ankara

Arslanertik Banu, Yapan A. (2012), “TMS 2 Stoklar Standardı Hükümlerinin Türk Vergi Usul Kanunu Hükümleri ile Karşılaştırılması”, www. muhasebtr.com; Erişim tarihi: 15.03.2013

Coşkun Ali, Güngörmüş A. (2009) “Özel Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi” Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi. Ankara: Seçkin Yayıncılık Çil Koçyiğit Seyhan , (2011) “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, ss. 69-88.

IAS 2, http://www.iasplus.com/en/standards/ias2, erişim tarihi: 15.02.2013

Örten Remzi.,Kaval,H. ve Karapınar, A. (2011). Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS), Gazi Kitabevi, 5.Baskı, Ankara

Özerhan Yıldız, Yanık, S. (2010) IFRS/IAS ile Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türmob Yayınları, No: 377, Ankara

Sevilengül Orhan. (2011) Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 16.Baskı, Ankara. TMSK. (2008). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu TMS Türkiye Muhasebe Standartları TFRS, TMSK Yayınları, No:3, Ankara http://huseyinust.com/konu-ozel-hastane-hesap-plani.html, Erişim tarihi: 2012
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.