Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Büyüklüklerin Gelişimi

Fikret KARTAL
2.423 735

Öz


Küresel krizden negatif yönde etkilenen Türkiye’de, Merkez Bankası’nın izlediği politikalar finansal istikrar ve güvenin muhafaza edilmesine katkı sağlamıştır. Kriz ile birlikte, parasal büyüklük ve para politikası gelişmelerinin bir göstergesi olarak kabul edilen merkez bankası bilançosu yakından izlenmiştir. Çalışmada, dünya genelinde para politikasının gelişimi ve merkez bankası bilançosunun ana özellikleri açıklandıktan sonra, 2007-2011 döneminde izlenen politikaların merkez bankası analitik bilançosu ve para arzı büyüklüklerinde oluşturduğu değişim analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Merkez Bankası, Para Politikası, Türk Bankacılık Sektörü, Türkiye Ekonomisi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Agrawal, A., (2012), “Comparing Balance Sheets: RBI with Select Central Banks”, http://www.stcipd.com/UserFiles/File/Comparing Balance Sheets – RBI with Select Central Banks.pdf)

Başçı, E. ve Kara, H., (2011), “Finansal İstikrar ve Para Politikası”, TCMB Çalışma Tebliği, No: 11/08.

Bernanke, B.S., Laubach, T., Mishkin, F.S. ve Posen, A.S., (1999), Inflation Targeting: Lessons From International Experience, Princeton: Princeton University Press.

Bernanke, B.S. ve Mishkin, F.S., (1997), “Inflation Targeting: A New Framework For Monetary Policy”, NBER Working Paper Series, No:589

Caruana, J., (2011), “Why Central Bank Balance Sheet Matters”, Bank For International Settlements, Keynote Address at the Bank of Thailand–BIS conference on “Central Bank Balance Sheets in Asia and the Pacific: the Policy Challenges Ahead”.

Emil, F. ve Ata, D., (1998), “Para Politikaları Uygulamaları Açısından Merkez Bankası Bilançosu”, Hazine Dergisi, Sayı: 9.

Erdoğan, S., (2005), “Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), ss. 34-54.

European Parliament, (2012), Central Banks in Times of Crisis: The FED Versus the ECB.

Filardo, A. ve Yetman, J., (2012), “The Expansion of Central Bank Balance Sheets in Emerging Asia: Where are the Risks”, BIS Quarterly Review, June, ss. 47-63.

Güler, H., (2009), “Likidite Yönetimi Çerçevesinde Dolaşımdaki Para Hacminin Modellenmesi ve Likidite Tahmini”, TCMB Uzman Yeterlilik Tezi.

Kara, A.H., (2012), “Küresel kriz Sonrası Para Politikası”, TCMB Çalışma Tebliği, No: 12/17.

Kuttner, K.N., (2004), “The Role of Policy Rules in Inflation Targeting”, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August 2004.

Orhan, O.Z. ve Erdoğan, S., (2006), İktisada Giriş, 2. Basım, İstanbul: Avcı Ofset.

Önder, N.A.G., (2008), “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temel Bilanço Büyüklükleri ve Enflasyonun Açıklanmasındaki Göreli Önemi, 19902007”, TCMB Uzman Yeterlilik Tezi.

Süreyya, S., (1997), “TCMB Vaziyeti ve Anlamı”, TCMB Yayını, www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar/ss/SSerdengecti.pdf(giriş tarihi 01/04/2007).

TCMB, (2012), Finansal İstikrar Raporu Kasım 2011.

TCMB, (2011a), Merkez Bankalarında Rezerv ve Risk Yönetimi TCMB, (2011b), Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2011.

TCMB, (2010), 2011 Yılında Para ve Kur Politikası.

TCMB, (2007), 2008 Yılında Para ve Kur Politikası.

TCMB, (2006a), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu Açıklamalar, Rasyolar ve Para Politikası Yansımaları.

TCMB, (2006b), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Kitapçığı.

TCMB, İstatistiki Veriler, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html TCMB, Para Arzı Sunumu, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ parabank/d_diger_pas.html) Valimaki, T., (2011), “Central Banking and Balance Sheet Risks”, Bank of Finland Bulletin, 4, ss. 37-48.

Yardımcı, P., (2006), “Merkez Bankası Bilanço Kalemlerininpara Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 9, ss. 156-170.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.