Küreselleşmenin Oluşumuna Zemin Hazırladığı Yeni Ekonomik Anlayış: Bilgi Ekonomisi

Malik Yılmaz
1.797 2.002

ÖzAnahtar kelimeler


Küreselleşme, bilgi, bilgi toplumu, bilgi ekonomisi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akın, B. (2007), “Dünü ve Geleceğiyle Bilgi Toplumu”. Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç (ed.), Bilgi…. Referans Yayınevi, Ankara, ss. 1-22.

Alavi, M. ve Leidner, D. E. (2001), “Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly. 25(1), ss.107-136.

Brinkley, I. “Defining The Knowledge Economy: Knowledge Economy Programme Report”, July 2006. The Work Foundation. 27 Aralık 2012 tarihinde http://www.flacso.edu.mx/openseminar/downloads/brinkley_S3.pdf. Adresinden erişildi.

Castells, M. (2000), The Rise of The Network Society: The Information Age; Economy, Society, and Culture, Wiley-Blackwell, London.

Competencies for The Knowledge Economy. 2001. OECD. 25 Aralık 2012 tarihinde http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf adresinden erişildi.

Davenport, T. H. ve Prusak, L (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know., Harvard College, Boston.

Drucker, P. F. (1997), Kapitalist Ötesi Toplum, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Elektronik Ticaret ve Uygulama Şekilleri, 28 Aralık 2012 tarihinde http://www.isletmeyonetimi.net/elektronik-ticaret-ve-uygulamasekilleri.html/ adresinden erişildi.

Erkan, H. ve Erkan, C. (1998), Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar Türkiye’nin Geleceğine Yönelik Kültür Değerleri ve Politikaları, Kültür Bakanlığı, Ankara.

Giddens, A. (2006), Sociology, Polity Press, Cambridge.

Gunter, Bernhartd G. ve Hoeven, Rolph Van Der, “The Social Dimension of Globalization: A Review of The Literature”. International Labour Review. 143/1-2 (2004), s. 7-43.

Houghton, J. ve Sheehan, P. “A Primer on The Knowledge Economy”, Centre for Strategic Economic Studies. 02 Ocak 2013 tarihinde http://www.cfses.com/documents/knowledgeeconprimer.pdf adresinden erişildi.

Işık, Y. (2007), “Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinin Gelişme Perspektifi”, Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç (ed.), Bilgi…. Referans Yayınevi, Ankara, ss. 81-98.

Kıyan, Z. (2005), “Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-İş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e-Ticaret”. iletişim: araştırmaları 3 (1-2), ss.1621

Powell, W. W. ve Snellman K. (2004), “The Knowledge Economy”. Annual Review of Sociology, 30, ss. 199-220.

Robertson, R. (2000), Globalization: Social Theory and Global Culture, SAGE Publication, London.

Saruhan, S. C. ve Yıldız, M. L. (2009), Çağdaş Yönetim Bilimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Soete, L. (2004), “Küreselleşmiş Bir Dünyada Bilgi Temelli Ekonominin İnşası: Güçlükler ve Gelişme Potansiyeli”. M. J. Rodrigues (yay. haz.), Avrupa’nın Yeni Bilgi Ekonomisi: Uluslararası Rekabet gücü Sosyal Uyum İçin Stratejiler, Rota Yayın Yapım Tanıtım, İstanbul, ss. 39-65. Steger, M. B. (2009), Globalization, Sterling Publishing, New York.

The Future of The Internet Economy: A Statistical Profile June 2011 uptade. 04 Ocak 2013 tarihinde http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/48255770.pdf adresinden erişildi.

The Knowledge-based Economy. 1996. OECD. 02 Ocak 2013 tarihinde http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf adresinden erişildi.

Tiwana, A. (2003), Bilginin Yönetimi, Dışbank, İstanbul.

Türk, M. (2003), Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.

TÜSİAD. ”Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve eTürkiye”. Yayın No. TÜSİAD-T/2001-06/301. 2001. 11-119.

Wang, K., Hjelmervik, O. R. ve Bremdal B. (2001), Introduction to Knowledge Management: Principles and Practice, Tapir Academic Press, Trondheim.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.