YÜKSÖKÖĞRENİMİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ve TAŞRA ÜNİVERSİTELERİNİN ÖNEMİ

İshak Torun
1.616 446

ÖzAnahtar kelimeler


Üniversite, yükseköğrenim, taşra üniversiteleri, üniversitenin ikincil işlevleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abdullah Gül (24.06.2012). “Her Üniversiteye İki Rektör”, Sabah Gazetesi, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/06/24/her-universiteye-2rektor, erişim tarihi: 17.11.2012

Botomore, T. & R. Nısbet (derl.) (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, çev. ve derl. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Verso Yayınları, Ankara.

CNNtürk (28 Nisan 2010). http://www.cnnturk.com/2010/ ekonomi/sirketler/04/28/ erişim tarihi: 12.12.210

Gasset, J.Ortega Y. (1997). Üniversitenin Misyonu, Çev., Bülent Üçpınar, Birleşik Yayıncılık, İstanbul.

Giddens, A. (2000). Sosyoloji, Çevl., Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara

Dünyanın En Değerli 20 Markası, Milliyet (19.03.2012), http://ekonomi.milliyet.com.tr/apple-dunyanin-en-degerlimarkasi/ekonomi/ekonomidetay/ 19.03.2012/1517281/default.htm, erişim tar. 19.03.2012

Nisancı, E. & İ. Torun (2009). “Küreselleşme Süreçlerinde Demokratikleşme: Şehrin Demokrasiye Mekanlık Kapasitesi,” Uluslar arası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, ss. 2446-2453.

Özkul, O. (2006). “J.Ortega y Gasset’e Göre Üniversite, Bilim ve Kültür,” Akademik İncelemeler, 1(1). http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ osman_ozkul_universite_bilim_ kultur.pdf erişim tarihi: 12.10.2010 Öztürk, S. & İ. Torun & S. San (2008). “Üniversitenin Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği,” İktisat Dergisi, 4Sayı, ss. 71-84

Poloma, Margaret (1993), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, 2. Basım, Çev.Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara.

Swingewood, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara

Torun, İ. (16.04.2012), “Yükseköğrenimin Kronik Sorunları” Radikal Gazetesi Yeni Söz, Erişim tarihi: 19.03.2012

Torun, İ. (2009), “İnsan Hakları Ve Demokrasi Dersinin Misyonu Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,” e.Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 8(89), http://www.eakademi.org/icerik.asp?kategori=Makale&kid=1.

Torun, İ. (2008), “Cemaatten Kitleye, Kitleden Örgütlü Topluma: Türkiye’de Cumhuriyet ve Demokrasi,” Cumhuriyetçilik, (Ed. Nafiz Tok), Orion Kitabevi, Ankara, 229-269.

Torun, İ. (2007). “Türkiye ve Dünyada Artan Şiddetin Pesimist Bir Analizi,” Köprü Dergisi, 98. Sayı, ss.98-108.

Torun, İ. (2005). ”Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Niğde Üniversitesi Örneği,” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(9), ss. 156-177

Torun, İ. & S. Öztürk & S. Sayın (2009). “Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kafkas Üniversitesi Örneği,” Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(21), 167-188

Torun, İ. & M. Kaplan & A. Ergülen (2008). ‘‘Türk Eğitim Sisteminin Başlıca Sorunu: Verimlilik ve Etkinlik’’ , Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 37(179), 293-310.

YÖK (20 Ekim 2005). http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/Kasım 2005 erişim tarihi: 20.10.2008

Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı, http://yeniyasa.yok.gov.tr/? page=yazi&c=90&i=105, erişim tarihi:17.11.2012
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.