ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ

tuğba eyceyurt, murat sercemeli
1.932 703

Öz


Çalışmamızda birleşmelerin ortaya çıkışı, sebepleri, şekilleri, amaçları incelenmiş ve uygulama kapsamında, her ikisi de İMKB’de işlem gören, birinin diğerini satın alması suretiyle gerçekleşen güncel şirket birleşmeleri konu edilmiştir. 2008-2009 yıllarında gerçekleşen bahsettiğimiz nitelikteki şirket birleşmelerinin, satın alan firma açısından hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Şirket birleşmelerinin hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve anlamlı fark tespit edilen günler için endekse göre aşırı getiri elde edilip edilemeyeceği ölçülmüştür. Sonuçta 180 günlük dönemde endekse göre aşırı bir getirinin elde edilemediği, 5 ile 30 gün arası daha kısa vadelerde ise az da olsa endekse göre aşırı getiri elde etmenin mümkün olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Şirket birleşme ve satın almaları, Hisse senedi fiyatı, Anormal Getiri (AR),

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgüç, Ö. (1998), Finansal Yönetim, (İstanbul: Avcıol Basım Yayın) Arnold, G. (2005), The Handbook of Corporate Finance, Pearson Education, England.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.