BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ

Muhammed ARDIÇ
1.571 628

Öz


Bankalar, kullandırdıkları kredilere belirli oranlarda karşılık ayırarak kredi portföylerindeki değer kayıplarını mali tablolarına yansıtarak olası muhtemel kredi kayıplarına karşı tedbir almış olmaktadır. Bu durum hem bankaların hem de mali sistemin korunması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, vergi kanunlarına göre vergi matrahından indirilmesine olanak bulunan karşılık kavramı incelenmiş, vergi kanunlarında özel olarak kredi karşılıklarının yer bulup bulmadığına bakılarak, kredi karşılığının yeri tespit edilmeye çalışılmış ve kredi karşılıklarının algılanma biçimleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre; bankaların ayırdığı özel kredi  karşılıklarının  diğer  şirketlerden  ayrı  tutularak  ve  vergi  kanunları dışındaki  bir  yasal  düzenlemeyle  vergi  matrahından  indirilmesi,  vergileme ilkeleri açısından uygun görülmemektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.