TÜKETİCİLERİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA OLASILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİYLE TAHMİNİ

Durmuş YÖRÜK, Süleyman DÜNDAR
1.299 604

Öz


Özet: Online mağazaların yaygınlaşmasıyla beraber tüketicilerin
internetten alışveriş yapmasında etkili olan faktörlerin araştırılması ve ortaya
konması önem kazanmıştır. Her ne kadar tüketiciler internetten alışverişin
sağladığı avantajların farkına varsalar bile, tüketicilerin kişisel özellikleri
internetten alışveriş yapmada belirleyici olduğu bir çok çalışmada ortaya
konmuştur. Bu çalışmada da tüketicilerin online alışveriş yapmalarında etkili
olan bazı kişisel faktörler ile evden internet erişiminin olması dikkate alınarak
bir tüketicinin internetten alışveriş yapma veya yapmama olasılığı lojistik
regresyon yöntemiyle tahmin edilmiş ve modelde belirlenen faktörlerin etkinliği
test edilmiştir. Modelde tüketicilerin cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, evinde internet
erişiminin olup olmadığı ve internetten alışverişe karşı tutum değişkenlerinin
internetten alışveriş yapmalarına etkisi lojistik regresyon yöntemi ile
incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, yaş, gelir, evde internet erişiminin olması
ve internetten alışverişe karşı tutum değişkenlerinin yer aldığı model ile
araştırmanın örnekleminde yer alan tüketicilerin internetten alışveriş yapıp
yapmadığı %88.6 oranında doğru tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternetten Alışveriş, Lojistik Regresyon, Tüketici
Özellikleri
Abstract: The widespread of commercial web sites has increased the
importance of searching and understanding the factors effecting consumers’
decision to shop online. Although the consumers realized the benefits of online
shopping, the personal characteristics of consumers had been found by many
studies as a determinant to shop online. In this study, with the consideration of
personal characteristics of consumers, the probability of consumers to shop
online have been predicted by Logistic Regression and effectiveness of these
factors had been tested. The effects of sex, age, education level, income level,
internet access from home and attitude toward online shopping had been studied
with logistic Regression Model. The results of the study show that with the
inclusion of sex, age, education level, income level, and internet Access from
home and attitude toward online shopping in to the model, whether the
consumers included in our sample shopped online or not had been predicted
with %88.6 accuracy.
Keywords: Online Shopping, Logistic Regression, Consumer
Characteristics

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.