SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Ahmet ÖZTÜRK, Vesile Sinem ARIKAN, Mustafa Umut ÖZTÜRK
2.162 8.979

Öz


Özet: Şirketlerin gelecekteki sürekli başarıları için üç anahtar vardır.
Bunlar; olayları önceden görerek ona göre davranma, inovasyon ve
mükemmeliyetçiliktir. Günümüze kadar bu konuda toplam kalite
yönetimi(TKY), Yalın İmalat, Altı Sigma, İstatistiksel Mühendislik, Yalın Altı
Sigma ve Yöneylem Araştırması, süreçleri iyileştirmek için faydalı iş yöntemi
ve felsefesi olarak geliştirilmiştir. Bu tebliğin amacı, öncelikle süreç
iyileştirmede kullanılan yöntemlerin tanımlarını ve nasıl ortaya çıktıklarını
açıklamak, sonra da bu yöntemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda süreç iyileştirme yöntemlerinin kökeni,
sürece bakışı ve yaklaşımı, metodolojisi, araçları ve etkileri yönünden
karşılaştırılmış ve pek çok benzer bulgular görülmüştür. Ayrıca süreç
iyileştirme yöntemleri şirketlere; mükemmel kalite, müşteri memnuniyeti,
hatasızlık, israfı giderme, parasal kazanç gibi faydalar sağlar. Bu faydalar ve
müşteri değer yaratma iş felsefesinin önemi çalışmamızda belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yöneylem Araştırması, Yalın İmalat, Altı Sigma,
Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Mühendislik, Yalın Altı Sigma
Abstract: There are three keys to future continuing success for
companies. They are anticipation, innovation and excellence. Until today, in
this subject Total Quality Management(TQM), Lean Manufacturing, Six Sigma,
Statistical Engineering, Lean Six Sigma and Operational Research have been
developed to process improvement as a useful business methodology and
philosophy. The purpose of this paper, firstly is to explain the methods which
are used in process improvement and how their emerged. Secondly is to put
forward the similarities and differences between them. İn this purpose direction,
the process improvement methods are compared in terms of their origin and
theory, process view and approach, methodologies, tools and their effects and
many similarities found between them. Furthermore, process improvement
methods provide some benefits for companies for instance; excellent quality,
customer satisfaction, no defects, remove waste and gains. The benefits and the
significance of the customer value creation business philosophy are determined
in our study.
Key Words: Operational Research, Lean Manufacturing, Six Sigma,
Total Quality Management, Statistical Engineering, Lean Six Sigma

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.