İKİ DÜZEYLİ BİR TEDARİK SİSTEMİNDE SATIN ALMA VE DAĞITIM KANALI STRATEJİLERİNİN SEÇİMİ

İbrahim GÜRLER, Mert TOPOYAN, Mehmet Emre GÜLER
1.679 1.068

Öz


belirlenmesi önemli bir karar sürecidir. Bu karara karşılık olarak da
üreticilerin satış yapacakları perakendecileri belirleme kararları söz konusu
olacaktır. Her iki karar aynı anda karşılıklı olarak ele alındığında, çok taraflı bir
karar oyunundan söz edilebilir. Bu çalışmada, iki düzeyli bir sistemde oyun
kuramı temelli dinamik bir model uygulanmıştır. Sistemde iki üretici ve iki
perakendeci olmak üzere dört oyuncu bulunmaktadır. Tüm oyuncular riskten
kaçınma odaklı hareket etmektedir. Her üretici için ürünleri bağımsız
perakendeciler üzerinden satma ya da kendi dağıtım kanallarını oluşturma
seçenekleri bulunmaktadır. Üreticiler birbiri yerine ikame edilebilir ürünler
üretmektedir. Perakendeciler açısından ise hangi üreticiden ürün alınması
gerektiği kararı söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Dağıtım Kanalı Kararı, Oyun Teorisi, Perakendeci
Satın Alma Kararı
Abstract: Determining of the products which retailers sell and the
manufacturers which the products are purchased from is a significant decision
process. On the other hand, the decision of determining retailers to whom
manufacturers sell is noticed. Both of the two decisions are handled mutually at
the same time, a multilateral decision game can be noticed. In this study, game
theory based dynamic model in a two-leveled system is applied. There are four
actors consisting of two manufacturers and two retailers in the system. All of the
actors act risk-avoidance focused. For every manufacturer, there are options for
selling the products over independent retailers or setting their own distribution
channels. The manufacturers produce substitute products. In terms of retailers,
the point is the decision of from which manufacturer the product is needed to be
bought.
Keywords: Decision of Distribution Channel, Game Theory,
Purchasing Decision of Retailer

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.