GRANGER-NEDENSELLİK SINAMALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR

Erdal ATUKEREN
2.160 2.632

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı Granger’ın geliştirdiği nedensellik
sınamalarına iki yeni yaklaşımı düşünsel ve teorik bazda incelemektir.
Çalışma ilk olarak, uzun ve kısa dönemde Granger-nedensellik konusundaki
görüşleri irdeler. Literatürde kısa ve uzun dönemde nedensellik konusunda bir
kavram birliği yoktur. Bir yaklaşım hata düzeltme modellerini, diğer bir
yaklaşım ise öngörü ufkunu esas alır. Çalışma ikinci olarak, Grangernedensellik
sınamalarının varyans-bazlı (causality-in-variance) varyantını ve
bu konudaki gelişmeleri inceler. Granger-nedensellik sınamaları geleneksel
olarak ortalama-bazlı yapılmaktadır (causality-in-mean). Ancak, özellikle
yüksek frekanslı verilerde volatilite etkileşimlerinin analizi varyans bazında
da nedenselliğin sınanmasını gerektirir. Çalışma Granger-nedensellik
sınamalarına yeni yaklaşımların genel bir değerlendirmesi ve bilim felsefesi
açısından düşündürdükleri ile son bulur.
Anahtar Kelimeler: Granger-nedensellik, Zaman serileri,
Genelleştitirilmiş otoregressif şartlı değişen varyans modelleri (GARCH),
Bilim felsefesi
Abstract: This study analyses two new approaches to Grangercausality
on conceptual grounds. First, the views on the short-run and the
long-run causality, on which there is no unity on the definition in the
literature, are investigated. One approach is based on error correction models
while another approach takes the prediction horizon as the basis. Secondly, we
survey the literature on the notion of causality-in-variance. Granger-causality
tests are traditionally conducted in means. However, causality-in-variance
becomes especially relevant in high frequency data. We conclude with an
evaluation of these approaches to Granger-causality and their link to the
notion of causality in philosophy of science.
Keywords: Granger-causality, Time series, GARCH, Philosophy of science

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.