BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE TERCİHLERİNİ BELİRLEYEN HEDEFLERİNİN ANALİZİ

Emine İKİKAT TÜMER, Bülent MİRAN, Avni BİRİNCİ
1.838 934

Öz


Özet: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin fakülte/yüksekokul
tercihlerini yaparken hangi hedefleri ve öncelikleri dikkate aldığını belirlemek ve
öğrenci profillerinin bu kararlardaki rollerini irdelemek üzere yapılmıştır. Bu
amaçla, bulanık eşli karşılaştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler
görünüşte ilgisiz regresyon (SUR) analizine tabi tutulmuştur. "Saygın meslek
sahibi olmak" öğrencilerin fakülte tercihlerindeki en önemli hedef olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fakülte Tercihi, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Atatürk
Üniversitesi
Abstract: This study was performed to determine what objectives and
priorities were taken into consideration while making faculty/college decisions by
students at Ataturk University, and to examine the roles of student profiles on
their decisions. For this purpose, Fuzzy Pairwise Comparison Method was used
and the obtained data were subjected to the Seemingly Unrelated Regression
(SUR) analysis. "Having a Prestigious Profession" has been identified as the most
important goal in students’ school preferences.
Keyword: Faculty Decision, Fuzzy Pair Wise, Ataturk University

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.