TÜRK GIDA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serpil BÜLBÜL, Ali KÖSE
1.726 1.652

Öz


Özet: Çoklu ve genellikle birbiriyle uyuşmayan kriterlerin olduğu
durumda bir probleme çözüm getirecek karar verme sürecini belirleyen Çok
Amaçlı Karar Verme Analizi, performans değerlendirmesinde de sıklıkla
kullanılan bir analizdir. Performansın doğru bir biçimde değerlendirilebilmesi
yoğun bir rekabetin yaşandığı gıda endüstrisinde büyük önem taşımaktadır.
Finansal oranlar, işletmelerde performansın değerlendirilmesi amacıyla uzun
yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türk gıda sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin finansal performanslarının, finansal oranlarından yararlanılarak çok
amaçlı karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçtan
hareketle, işletmelere ait bilançolardan elde edilen finansal oranlar ile çok
amaçlı karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri
kullanılarak ilgili dönem itibariyle derecelendirmeleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı karar verme, Topsis yöntemi, Electre
yöntemi, Performance değerlendirmesi, Gıda sektörü.
Abstract: Multi decision making analysis, which determines the
decision making process, providing a solution to a problem when there are multi
and generally conflicting criteria, is also an analysis used in performance
evaluation. Evaluating performance accurately is of great importance to the food
industry, in which there is an intense competition. Financial ratios have been
used for this purpose for years. This study aims to evaluate the financial
performance of companies in the Turkish Food Industry with multi decision
making analysis by using financial ratios. Therefore, the companies are ranked
with the help of TOPSIS and ELECTRE methods in multi decision making
analysis as well as financial ratios obtained form their balance sheets.
Key Words: Multi Decision Making Methods, Topsis, Electre,
Performance Evaluation, Food Sector.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.