KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN MUHASEBE TEMELLİ NEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİ

ahmet gökgöz
1.370 677

Öz


Küreselleşen dünyada ortaya çıkan krizler, sadece bir ülkeyi veya bir şirketi etkilememekte, tüm dünyayı az ya da çok etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla 2007 yılının ortasında mortgage kredilerinin ödenememesi ile patlak veren küresel finansal kriz birçok ülkeyi etkilemiştir. Söz konusu küresel finansal krizin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları muhasebenin suiistimale açık bazı kural, mevzuat ve standartlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Muhasebede suiistimale açık bu alanlar firmaların üst düzey yöneticileri tarafından menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır. Bundan dolayıdır ki, küresel kriz ertesinde en çok tepkiyi çeken firmaların üst düzey yöneticileri (CEO) olmuştur.

Bu çalışmada; küresel finansal krizin anatomisi (yapısı) incelenerek krizin muhasebe temelli nedenleri açıklanacaktır. Daha sonra CEO’ların, muhasebedeki esneklikleri menfaatleri doğrultusunda kullanmaya iten ücretlendirme sistemi ele alınacaktır. Son olarak CEO’ları sorumsuz davranmasını önleyeceği düşünülen kurumsal yönetim kavramı ile CEO’ların sorumsuz davranışlarına ortak olan muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde uyması gereken değerlerin yer aldığı muhasebe meslek etiği kavramı açıklanacaktır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.