ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA

Tamer EREN
1.551 2.705

Öz


 

Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak başta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli özel kişi ve kurumlar tarafından farklı kriterler göz önünde bulundurularak burs ve yardım verilmektedir.

 

Burs ve yardım verilecek öğrencilerin belirlenmesi aşamasında çok amaçlı karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Sürecinin kullanılması; hem objektif hem de subjektif değerlendirme kriterlerini kullanması, değerlendirmelerin tutarlığını test etmesi, çok sayıdaki kritere göre değerlendirilen alternatiflerin önceliklerini belirlemesi açısından önemli bir rol oynamaktadır.

 

Çalışmada burs veya yardım alacak öğrencilerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterlerin önceliği Analitik Hiyerarşi Süreci ve TOPSIS ile saptanmıştır.

 

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.