ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ GİRİŞİMCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP GÖRMELERİNİ VE İŞ KURMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Esin Barutçu, Ayşe İRMİŞ
3.732 770

Öz


 

   Özet: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte kendi işlerini kurma isteklerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi üzerine hazırlanmıştır. Yapılan literatür çalışması sonucunda öğrencilerinin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan faktörler üç başlık altında toplanmış; aile, eğitim ve diğer faktörler başlığıyla incelenmiştir. Yapılan alan araştırmasında bu başlıklar altında incelenen alt faktörlerin öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmeleriyle ve gelecekte iş kurma istekleriyle anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişim, girişimcilik, iş kurma niyeti


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.