TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DIŞ ÇEVRE ANALİZİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ

Celalettin SERİNKAN
1.578 775

Öz


Çalışmanın amacı, Türkiye’de Yükseköğretimin değişik kıstaslar açısından dünyadaki yerini belirlemek ve mevcut durumunu analiz etmektir. Pamukkale Üniversitesini; yakın çevresinde bulunan ve kuruluş yılları itibariyle aynı olan rakip üniversitelerle karşılaştırarak, seçilmiş faktörler açısından rekabet edebilirliğini değerlendirmek çalışmanın ikinci amacıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. YÖK’ün ve üniversitelerin resmi raporları ve web adresleri temel alınmış, bazı kurum ve kuruluşların yayınlarından yararlanılmıştır. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi, rakip üniversitelerle birlikte farklı açılardan incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de Yükseköğretim’in dünya sırlamasında geride kaldığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Türkiye’de Yükseköğretim, Dış Çevre Analizi, Üniversite.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.