TEDARİKÇİ-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN STOKLAR AÇISINDAN TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINA ETKİSİ

ARZU UZUN, ESRA KARATAŞ
1.948 745

Öz


Bu çalışmada, tedarik zincirinin performansının değerlendirmesinde stokların rolü incelenmiştir. Stoklar, tedarik zincirinde firmanın tepkiselliğini etkileyerek ulusal ve uluslararası pazarlarda performansını arttıran ya da azaltan; rekabet edebilirlik düzeyini belirleyen önemli unsurlardır. Firmaların satın alma süreçleri ile başlayan stoklar, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasına değin varolduğundan tüm tedarik zincirinin fonksiyonelliği üzerinde etkin role sahiptir. Bunun nedenle, tedarikçi-müşteri ilişkilerinin stoklar üzerine, dolayısıyla tedarik zinciri performansına ne tür etkileri olduğu değerlendirilmelidir. Varyans analizi, tedarikçi-müşteri ilişkilerinin stok performansı üzerine etkisinin araştırılmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Çalışmada, çok değişkenli-çok kademeli varyans analizi yöntemi ile Adana'da boya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üretim sürecinin ana hammaddelerinden birinin esas tedarikçisi olan firmalarla gerçekleştirmiş olduğu ikmal süreçleri değerlendirilmiştir. Gerçek veriler kullanılarak, ilgili dönemde planlanan ve gerçekleşen performansların analizi yapılmıştır. Müşteri-tedarikçi ilişkilerinin stoklar açısından tedarik zincirini nasıl etkilediğine; müşteri ya da tedarikçi yönüyle ortaya çıkabilecek değişikliklerin maliyet olarak ne tür sapmalara yol açabileceğinin analizine yer verilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.