EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÜST KURULLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ

salih börteçine avcı, Önder Barlı, İbrahim Avcı
2.927 1.141

Öz


EFQM (European Foundation for Quality Management) Mükemmellik Modeli, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülünü esas alan yapısıyla, Türkiye’de kamu kurumlarında toplam kalite felsefesinin uygulamaya taşınmasında önemli bir yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Model, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, yüksek performansı ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren dört Bağımsız Düzenleyici Kurulda çalışan birinci ve ikinci düzey yöneticilerin EFQM mükemmellik modeli yardımıyla kendi kurumlarını nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularının ve ulaşılan sonuçların bundan sonraki çalışmalara ve özellikle de diğer Bağımsız Düzenleyici Kurullara çeşitli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir. 

Tam metin:

PDF () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.