İSO 500’DE YER ALAN İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ YABANCI SERMAYE PAYINA SAHİP ŞİRKETLERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ

BÜŞRA TOSUNOĞLU, Mustafa UYSAL
1.740 617

Öz


 

 

 

Özet: Bu çalışmada, İMKB'de işlem gören İSO500'de yer alan yabancı sermaye payına sahip imalat sektöründeki firmaların etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak araştırılmaya çalışılmıştır. 2009 yılına ait toplam 29 adet firma incelenmiş ve bu firmaların 8 tanesi etkin, 21 tanesinin ise etkin olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca etkin olmayan firmaların etkin konuma gelebilmeleri için kullandıkları girdi-çıktı miktarlarında hangi oranlarda iyileştirme yapmaları gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.

  Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye, VZA, Etkinlik, İmalat Sektörü

 

 

 

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.