KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE ARACI MİKRO KREDİ: DENEYİMLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Kenan Ören, Nilüfer NEGİZ, Elvettin AKMAN
3.603 2.370

Öz


Özet

Yoksulluk, geçmişten günümüze en çok müzakere edilen ve çözüm yolları aranan en önemli sorunlardan biridir. Özellikle kırsal alanlarda derin bir şekilde hissedilen yoksulluk, işgücüne yeteri kadar katılmayan/katılamayan, sosyal ve ekonomik olarak baskı altında bulunan ve karar alma süreçleri içerisinde kendisine yer bulamayan kadınları çok daha fazla etkilemektedir. Bu bağlamda, dünyada birçok ülkede kadınların yoksullukla mücadelesi için çeşitli çözüm yolları üretilmiştir. Bunlardan birisi de mikro kredi projesidir. Bu projenin amacı yoksul insanların gelirini arttırmak, ülkedeki işsizliğin azalmasına katkı sağlamak olduğundan hedef kitlesi işsiz gençler, kadınlar, evsizler ve topraksız köylülerdir. Bu çalışmada, bu hedef kitle arasında öncelik verilmesi gereken kadınların –özellikle kırsal kesimdeki- mikro kredi projesi aracılığıyla yoksullukla mücadelesini ülkemizden çeşitli örnekler vererek ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın, Kırsal Alan, Mikro Kredi

Abstract

Poverty is one of the most important issues most negotiated and searched for remedies for solution from past up to now. Poverty felt deeply especially in rural areas have affected women much more, who don’t participate or aren’t able to participate in workforce, who are under social and economic pressure and who can’t find any places during the processes of making a decision on their own. In this context, several ways of solution have been produced in order that women may struggle poverty in most countries in the world. Microcredit is also one of those ones. Since the aim of this project is to increase the income of poor people and to contribute to lessen unemployment in the country, its target mass is unemployed young people, women, homeless and peasants without land. In this study, to display the struggle of women to whom it should be priority -especially those who are in rural area- out of this target mass by means of giving several examples from our country.

 Key Words: Poverty, Woman, Rural Area, Micro Credit


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.