SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (SMMM) ETİK ALGILARI: ERZURUM ÖRNEĞİ

Orhan ÇINAR, Selami GÜNEY
1.879 741

Öz


Etik, iş etiği, meslek etiği gibi kavramların son zamanlarda iş dünyasında ve literatürde dikkat çeken kavramlar arasında yer aldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada serbest muhasebeci mali müşavirlerin etik ile ilgili görüşleri araştırılmaktadır. Erzurum ilinde 102 meslek mensubu ile yapılan çalışmada meslek mensuplarının etik ilkelerinin öneminin farkında oldukları, bunlara aykırı davranışları tasvip etmedikleri ancak uygulamada etik dışı davranışların olduğunu düşündükleri ve etik konusunda meslek kuruluşlarından daha fazla eğitim desteği talep ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca etik ilkelere bağlılığın eğitim ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olarak arttığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.