ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

Mehmet Suphi ÖZÇOMAK, Murat GÜNDÜZ, Ayhan DEMİRCİ, Emre YAKUT
2.005 1.251

Öz


Kanonik korelasyon analizi (KKA), her birinde çok sayıda değişken bulunan, iki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısını inceler. Veri Zarflama Analizi (VZA) ise benzer yapıları olan, çoklu girdi-çıktıya sahip örgütsel birimlerin göreli etkinliklerini ölçmede kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada kullanılan iklim verileri KKA’da bağımsız değişken, VZA’da ise girdi seti olarak, ürün verileri ise KKA’da bağımlı değişken, VZA’da ise çıktı seti olarak alınmıştır. İki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısı KKA ile belirlenirken, VZA ile değişkenlere bağlı olarak bölgeler arasındaki etkinliklerin araştırılması hedeflenmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.