TMS 41 ÇERÇEVESİNDE TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ UYGULAMASI

ahmet gökgöz, Hilmi Kırlıoğlu
3.353 2.875

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı su ürünleri sektöründe gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standartları 41: Tarımsal Faaliyetler Standardı çerçevesinde incelenmesi ve standart doğrultusunda muhasebe kayıtlarının yapılmasıdır. TMS 41’in kapsamlarından birisi olan canlı varlıkların biyolojik dönüşüme sahip olmaları sebebiyle diğer işletme varlıklarına göre farklı özellikler göstermeleri, canlık varlıkların Tekdüzen Hesap Planı içerisinde gösterildiği bir hesap grubunun bulunmaması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmada TMS 41 standardı açıklanarak, standardın kapsamını oluşturan; canlı varlıklar, tarımsal ürünler ve tarımsal devlet teşviklerine yönelik THP’nda hesaplar önerilmekte ve TMS 41 çerçevesinde su ürünleri sektöründeki tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili örneklere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: TMS 41, Tarımsal Faaliyetler, Su Ürünleri Sektörü, Canlı Varlıklar, Muhasebe.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.