ENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİENTELEKTÜEL SERMAYE RAPORU İÇİNDEKİ SOSYAL BİLGİ

Nurullah KAYA
1.337 814

Öz


Özet: Çalışmanın konusu, finansal bilgi çerçevesinde, sosyal rapor ve
entelektüel sermaye raporu gibi iki tablonun bütünleştirilmesidir. Her ikisi de
geçerli iş şartlarında büyük öneme sahip tablolardır. Geçerli şartlarda iki
tablonun amacı ve kapsamı, birbiriyle örtüşmektedir. Soysal bilgi, entelektüel
sermaye raporunda maddi olmayan varlık analizinin farklı bir parçası olarak ele
alınmıştır. Ayrıca, her iki rapor arasındaki yansıma, şirketin kurumsal imajını,
direkt veya endirekt gelişim amacını da açıklamaktadır. Entelektüel sermaye
raporunda sosyal raporu birleştirmenin amacı, entelektüel sermaye raporunun
benzerliklerini, büyük ölçüde esnekliğini ve kapsamlı olduğunu göstermektir.
Bunun faydası, hissedarlar için finansal olmayan bilgilerin basitleştirilerek
sunulması ve rapor hazırlamanın direkt maliyetlerinin azaltılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Sosyal Rapor, Sosyal Bilgi
Abstract: The objective of study is to propose the integration of two
complementary statements on financial information: the social report and the
intellectual capital report. Both are of great importance in the current business
conditions. The purpose of the two tables in the current circumstances and
context, are overlap with each other. Social information, is deal with in the
different blocks of analysis of intengibles in the intellectual capital report. Also,
reflection between the two reports is to explain the direct or indirect goal of
improving the company's corporate image, The purpose incorporating the social
report into the intellectual capital report is to indicate similarities, the greater
flexibility and scope of intellectual capital report. The benefits of this is
decreased in the direct costs of prepating the report, and is simplificated of the
non- financial information for the stakeholders.
Key Words: Intellectual Capital, Social Report, Social Information

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.