BANKALARDA YURT DIŞI KREDİ KARTI KULLANIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ünal GÜLHAN, Abdulkadir KAYA
1.467 614

Öz


Özet: Günümüzde insanların mal ve hizmet satın almalarını
karşılayabilecek nakit dışında alternatif ödeme vasıtalarına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni ve çağdaş bir ödeme sistemi olan kredi
kartı sistemi doğmuştur. Kredi kartı kullanımının artması bankacılık
işlemlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu durum bu işlemlerin
muhasebeleştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu çalışmadaki amacımız
kredi kartı ile yurt dışında yapılan harcamaların bankalar tarafından nasıl
muhasebeleştirileceği konusunda fikir vermektir.
Anahtar Kelimeler: Yurtdışı Kredi Kartı İşlemleri, Kredi Kartı
İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Abstract: Nowadays there is a need of altenative payment tools except
for money. In replying of this need credit card system was developed. Incresing
of using credit card causes variety of banking transaction. In this situation there
is a need of accounting of these transactions. In this study, it is aimed to suggest
opinions about accounting of expenses in foreign countries via credit cards.
Key Words: Foreign Credit Card Transactions, Accounting of Credit
Card Transactions

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.