DEVLET TEŞVİKLERİ VE ERZURUM’DA TARİHSEL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

M. Faruk ÇATAL
1.555 1.225

Öz


Özet: Tarihsel süreç içerisinde Osmanlı İmparatorluğundan günümüze
kadar dönemin şartlarına uygun olarak çeşitli teşvikler verilmiş ve
verilmektedir. Çalışmamızda muhasebe tarihi açısından önem arz ettiğini
düşündüğümüz Osmanlı Padişahlarından IV. Mehmet’in (1642 –1693) Erzurum
ilinden çeşitli vergi muafiyetleri sağlayan fermanın literature kazandırılması
amaçlanmıştır. Bu fermanın özelliği Osmanlı tarihinde bilinen kalıcı olarak
verği muafiyeti sağlayan –şu ana kadar bilinen- tek fermandır ve bu muafiyeti
alan tek il de Erzurum’dur.
Anahtar Kelimeler: Vergi Teşvikleri, Bölgesel Kalkınma, Muhasebe
Tarihi, IV. Mehmet’in Fermanı
Abstract: Various incentives had been and have been given by Ottoman
Empire appropriately according to the conditions of the period until present
times during the historical process. In our study, it was aimed that IV.
Mehmed’s Imperial Edict which we considered to be very significant in terms of
according history provided various tax free in Erzurum. The aspect of this Edict
is the only edict knowhow as the first one, which provides permanent tax free in
Ottoman history and Erzurum is first city that benefited from this tax free.
Key Words: Tax Incentives, Regional Development, Accounting
History, IV. Mehmet’s Imperial Edict

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.