TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRMESİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER

İhsan YILDIZTEKİN
1.218 4.372

Öz


Özet: Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) öngördüğü biçimde
maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün belirlenmesi, değer düşüklüğü
karşılıkları, yeniden değerleme, amortismanlar ve vergi etkisinin
muhasebeleştirilmesiyle ilgili basit günlük defter kayıt örnekleriyle
oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Maddi Duran Varlıklar, Değer Düşüklüğü
Abstract: Value decreases of fixed durable assets were determined in
the way that Turkish accounting Standats offers and provisions of value
decrease, being accounted of evaluating again, amortisements, its tax affect
were applied with the samples of simple daily notebook records.
Key words: Fixed Durable Assets, Impairment

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.