MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİLERİNİN KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL VİZYONLARI

Mustafa BÜTE
1.184 868

Öz


Özet: Vizyon, çağımız öğrenme odaklı üniversiteleri için üniversite
yöneticilerinin liderlik özelliklerinde önemli bir boyuttur. Bu önemli boyut,
kişisel ve örgütsel vizyon gelişimi ile ortaya çıkar. Meslek yüksekokulu
yöneticilerinin vizyonlarının kapsamına ilişkin bilgiler yetersizdir. Veriler
meslek yüksekokullarında görev yapan 404 yöneticiden toplanmıştır. Meslek
yüksekokulu yöneticilerinin var olan ve geliştirmek istedikleri yeterliklerine,
liderlik biçemlerine, mesleki değerlerine, okullarına, okullarının güçlü ve zayıf
yönlerine, iklimine ve ideallerindeki meslek yüksekokullarına ilişkin
değerlendirmeleri belirlenmiştir.
Meslek yüksekokulu yöneticilerinin örgütsel vizyonları kişisel
vizyonlarıyla tutarlıdır. Geleceğin meslek yüksekokulları için geliştirilen
vizyonlar açıktır. Meslek yüksekokulu yöneticilerinin vizyonları, geleceğin
meslek yüksekokullarını oluşturmak için yeterlidir.
Anahtar Kelimeler: Vizyon, vizyon geliştirme, kişisel ve örgütsel
vizyon, meslek yüksekokul yöneticileri.
Abstract: Vision is an important dimension in leadership characteristics
of university administrators for the learner-centered the universities of this age.
This important dimension expresses the development of personal and
organizational visions. Knowledge about the extent of vocational college
administrators' vision is insufficient. The data were collected from 404
managements in vocational colleges. The evaluations of the vocational college
administrators about their proficiencies, self-development fields, leadership
styles, professional values and schools were determined. The evaluations of the
vocational college administrators about the strengths, weaknesses, climate and
the vocational colleges in their ideals were also determined.
The organizational visions of the vocational college administrators are
consistent with their own personal visions. Therefore, the developed visions for
the vocational colleges of the future are clear. The Vocational college
administrators' vision is sufficient to sustain the vocational colleges of future.
Key Words: Vision, vision development, personal and organizational
vision, the vocational college administrators.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.