GIDA BANKACILIĞI VE MUHASEBESİ

Nuraydın TOPCU, Abdulkadir KAYA
1.611 3.676

Öz


Özet: 1960‘lı yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) başlayan ve çoğu ülkede ekonomik başta olmak üzere bir çok nedenden
dolayı yeterince beslenemeyen insanların, özelliklede çocukların ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında faaliyet gösteren “gıda bankacılığı”, Türkiye’de ancak
2004 yılının başında uygulamaya girmiştir.
Gıda bankacılığı sisteminde, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar
ile çeşitli nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan
ihtiyaç fazlası maddeleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü
oluşturarak sosyal adaletin sağlanması benimsenmektedir.
Çalışmada, bu sistemin işletmelere getirmiş olduğu büyük vergi
avantajlarının boyutları tespit edilmiş olup bu bağlamda; gıda bankacılığının
avantajları, vergi kanunları açısından durumu irdelenmiştir. Son olarak da gıda
bankacılığı çerçevesinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gıda bankacığı, KDV, vergi avantajı
Abstract: Food banking, originated from the US in the late 1960’s and
operated to meet the needs of thoses, especially children,who face with lack of
food due to same other reasons besides to economic reasons in many countries,
is put into practice in Turkey just at the beginning of the year 2004.
Food banking system aims at setting social justice, bridging between
poor people and real/legal persons who have a variety of goods more than
needs.
In this papaer, the size of the tax advantages of the system to business
ara determined and they are examined in terms of tax law. Finally, it is
explained how to account for food banking operations.
Key Words: Food banking, Value Added Tax (VAT), Tax advantages.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.