AŞIRI KAPASİTE KONTROLÜ VE MALİYET ANALİZİ

İhsan YILDIZTEKİN
1.976 789

Öz


bir ölçektir. Ortalama birim maliyetin en az olduğu kapasite kullanım
oranıdır. En az maliyetle üretmek, rekabette işletmeye üstünlük sağlar. Ölçek
ekonomilerinde, işletmenin kullanacağı teknoloji, talep miktarını tahmin ve
gelecekte olabilecek değişiklikleri dikkate alarak kapasite sınırlarını saptama ile
en uygun faaliyet seviyesi belirlenir. Alternatif işletme büyüklükleri
belirlenirken, optimal kapasiteye göre düşük veya aşırı kapasitenin oluşması
ciddi sorunlara yol açabilir. Düşük kapasite pazar kaybına yol açabilir, aşırı
kapasite ise sonra satılabileceği kabul edilerek stokta tutmayı zorunlu kılabilir.
Bu tür seçim gerektiren kararların alınmasında faaliyetlerin analiz edilerek
değer katmayan faaliyetlerin maliyetlerin ortadan kaldırılmasıyla maliyetler
düşürülebilir. Kapasite farklılıkların maliyetlere olan etkisini belirleyerek
işletme verimliliğine katkı oluşturulabilir.
Anahtar Kelimeler: Aşırı kapasite, maliyet analizi
Abstract: The best activity level is an important scale in determining
the capacity of an enterprise. The average unit is the rate of capacity usage
where the cost is the least. Production with the least cost provides superiority in
competion over the other enterprises. In scale economies, the technology the
enterprise uses, predicting the demand amount and taking the future probable
changes into account will determine the most suitable activity level by
determining the capacity limits. While determining the alternative enterprise
sizes, formation of low or excess capacity in comparison t optimum capacity
may lead to serious problems. Low capacity may lead to loss of market although
excess capacity may make it to keep goods in tock due to the idea of selling in
future. In reaching a decision necessiating a choice, getting rid of the costs of
the activities adding no value may decrease the costs by making the analysis of
the activities. Determining the effect of capacity differences on costs can
contribute to the officiency of the enterprise.
Kew Word: Ecess Capacity, cost analysis

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.