DUYGUSAL ZEKA TAKIM ÖĞRENMESİ İLİŞKİSİ: YAZILIM GELİŞTİRME TAKIMLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Ayşe GÜNSEL, Ali E. AKGÜN, Halit KESKİN
1.871 1.197

Öz


Özet: Bu çalışmada son dönemlerin popüler kavramlarından olan
duygusal zeka, duygusal farkındalık ve duygusal yönetim olmak üzere iki
boyutlu bir değişken olarak ele alınmakta ve duygusal zekanın öncülleri ve
takım öğrenmesi üzerindeki etkileri yazılım geliştirme takımları kapsamında
incelenmektedir. 196 yazılım geliştirme proje takımı üyesi üzerinde Parsiyal En
Küçük Kareler (PLS Partial Least Squares) metodu kullanılarak gerçekleştirilen
araştırmada; a-) proje liderinin gücü, işbirliği ve takım otonomisinin duygusal
farkındalık üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve b-) takım dahilinde işbirliği,
takım otonomisi ve takım üyelerinin deneyiminin duygusal yönetimi pozitif bir
şekilde etkilediği bulunmaktadır. Bununla birlikte, duygusal zekanın bir proje
çıktısı olarak takım öğrenmesi üzerindeki etkileri de incelenmektedir. Sonuçlar,
duygusal zeka boyutlarından duygusal yönetimin takım öğrenmesi üzerinde
direk ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır
Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, yazılım geliştirme, proje takımları,
proje yönetimi, takım öğrenmesi
Abstract: In this paper, we investigate the antecedents and
consequences of a recent popular concept “emotional intelligence”, involving
the emotional recognition and emotional regulation, in software development
teams. By studying 196 software development project team members, we found,
on the basis of using Partial Least Squares (PLS) method, that: a) project
leader’s strength, collaboration and team autonomy positively influence
emotional recognition, and b-) team collaboration, team autonomy and team
member experience positively effect emotional regulation. In addition, we
investigated the consequences of emotional intelligence on project outcomes as
team learning. The results demonstrate that emotional regulation is positively
and directly related to team learning.
Key Words: Emotional intelligence, software development, project
teams, project development, team learning.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.