TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKET ZİNCİRLERİNE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUKLARI SATIN ALMA SIKLIKLARINA GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Ahmet ŞEKERKAYA, Emrah CENGİZ
1.540 1.531

Öz


Özet Sanayi devriminden günümüze işletmecilik hayatında yaşanan baş
döndürücü gelişim ve değişimin sonuçlarından bir tanesi de üretici ile tüketici
arasında değişimin odak noktasının üretim noktasından tüketiciye daha yakın
olan perakendeci noktasında kaymasıdır. Tüketicilere doğrudan hizmet vererek
istek ve ihtiyaçları tatmin noktasında gücü ele geçiren perakende noktaları kendi
markalarıyla global markalara karşı rekabete etmeye başlamışlardır.
Yıllar içinde, yaşanan bu hızlı gelişime paralel olarak sektörde irili
ufaklı, yerel, ulusal ve global ölçekli perakende zincirleri tüketiciye hizmet
vermeye başlamıştır. Kendi aralarında şiddetli bir rekabet ve pazar genişletme
mücadelesi veren perakende zincirleri sahip oldukları farklı özelliklerle
tüketicileri etkilemeye çalışmaktadır.
Bu çalışma kapsamında tüketicilerin perakende zincirlerini tercih
sebeplerine göre kümelenmesi ve tüketici demografikleri ile seçim kararları
arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede İstanbul ili
sınırları içerisinde sürekli olarak ikamet eden tüketicilerden; ilgili zincir
marketlerde kendi ve/veya ailesinin ihtiyaçları için alışveriş yapanların, her bir
market zincirine yönelik satın alma sıklıkları da incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Perakendecilik, Bölümlendirme, Kümeleme
Analizi
Abstract: From industrial revolution to nowadays one of the
consequences of great developments and changes in business life is the slide of
the change’s focal point between producer and consumer from production point
to retailer point which is more attainable for the consumer. Maintaining the
power by their direct service for the consumers, retailers, with their brands, have
started to compete with global brands.
Throughout the years, many local, national and global retailers have
started to furnish service to the consumer in parallel with this rapid
development. These chains of retailers which have a rivalry and a conflict of
market expanding have been trying to impress the consumer with their different
characteristics.
Within the context of this study, the aim is to group the consumers due
to their reasons of choosing retailers and to reveal the relation between
consumer demographics and decision of choices. Regarding each market chain,
the frequencies of purchasing of consumers living in İstanbul permanently who
shops in the related chain of market for the need of themselves and/or their
family is discussed.
Key Words: Retailing, Segmentation, Cluster Analysis

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.