KONYA’DAKİ SAĞLIK OCAKLARININ ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Musa ÖZATA, İsmail SEVİNÇ
1.656 1.359

Öz


Özet: Bu çalışma Konya şehir merkezindeki sağlık ocaklarının etkinlik
düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler Konya İl
Sağlık Müdürlüğü’nün 2007 yılı istatistiklerinden elde edilmiştir. Etkinlik
değerlendirmesi Veri Zarflama Analizi (VZA) ile yapılmıştır. VZA modelinin
girdi değişkenleri; sağlık ocaklarında görev yapan hekim, hemşire ve ebe
sayıları; çıktı değişkeni ise muayene, aşı-enjeksiyon ve ebe ev ziyaretleri
sayılarıdır. Bu araştırma sonucunda sağlık ocaklarının etkinlik ortalaması
%83.77 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Ocakları, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi
Abstract: This study has been performed to find out the efficiency of
cottage hospitales in the city center of Konya. Data has been obtained from
Konya Health Diractorate Province of statistics 2007. Efficency evaluation has
been done by means of Data Envelopement Analaysis (DEA). Input variables
of DEA models are the numbers of general practitioner, nurses and midwifery,
as for that, output variables of DEA models are the numbers of vaccinationinjection,
consulitation and midwifery home visites. At the end of this research,
the average efficiency level of cottage hospitals is measured 83.77 %.
Key Words: Cottage Hospitals, Efficinecy, Data Envelopement
Analaysis

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.