KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ

neslihan demir, Ali Ender Altunoğlu
1.947 1.138

Öz


Globalleşme sürecinde dünyada sosyal ve ekonomik anlamda hızla yaşanan gelişmeler, her geçen gün sosyal bilimlerdeki işletme alanında yeni arayışlara ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan entelektüel sermaye kavramı işletmelerin küresel rekabette avantaja sahip olmasını sağlayacaktır. Her sektörde mevcut olan bu kavram, en çok hizmet sektöründe göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir hizmet sektörü çeşidi olan turizm sektöründeki entelektüel sermaye bileşenlerini Kuşadası ilçesindeki turizm işletmelerini baz alarak incelemektir. Turizm işletmelerinin entelektüel sermaye bileşenleri hakkında gerekli incelemeyi yapabilmek için Kuşadası ilçesindeki turizm işletmelerinde anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen bilgiler ışığında entelektüel sermaye unsurları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bileşenlerin kendi aralarındaki ilişki dışında turizm işletmelerinin faaliyet yılları ve entelektüel sermaye unsurları arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığını belirlemek için analizler yapılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.