BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Gökhan AKYÜZ AKYÜZ
5.673 2.768

Öz


Tedarik zincirinin ilk adımını oluşturan tedarikçiler, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. İşletme açısından tedarikçi seçimi, nitel ve nicel birçok kriterin dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu tür problemleri çözmede kullanılan ve nispeten yeni olan yöntemlerden birisi de Bulanık VIKOR yöntemidir. Yöntem, birbiriyle çelişen kriterler altında alternatifleri sıralayarak uzlaştırıcı çözümü bulmaya odaklanmaktadır. Bu çalışmada, mobilya parçaları üreten bir firmanın ambalaj tedarikçisi seçim problemi Bulanık VIKOR yöntemi ile ele alınmış ve iki alternatifin uzlaştırıcı çözüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.