ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ

Fatih KARCIOĞLU, Zişan Duygu ALİOĞULLARI
1.886 7.252

Öz


Bu araştırmanın amacı Erzurum’daki bankalarda çatışmanın olup olmadığını belirlemek ve çatışma yönetim tarzları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çatışma yönetimi, birey ve örgüt gelişimi için pozitif sonuçlara ulaşmayı ve negatif sonuçları engellemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzları adında iki ölçekten oluşan bir anket uygulanmıştır. Kamu ve özel bankadan toplam 90 çalışana anket tamamlattırılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çalışanların demografik özellikleri ile onların tercih ettikleri çatışma yönetim tarzları arasında pozitif bir ilişki vardır. Elde edilen bulgular çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzı arasındaki ilişkileri analiz edecek ve gelecekteki araştırmalara yön verebilecektir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.