KARAYOLLARI FİNANSMANINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER: FAYDA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE FİNANSMAN

Suat Hayri Şentürk
1.650 576

Öz


Karayolu altyapısı ekonomik büyüme, tüketicilerin refahı ve ulusal rekabet açısından büyük öneme sahiptir. Karayollarının finansmanı bütün ülkeler açısından temel konulardan biridir. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir dönemden beri karayollarının doğası hakkındaki ekonomik görüş değişime uğramıştır. Bu dönem öncesindeki genel eğilim karayollarının kamu malı olarak değerlendirilerek genel bütçe vergi gelirleri ile finanse edilmesi şeklindeydi. Küreselleşme sonrasında bu görüş değişim göstermiştir. Küreselleşme çağında genelde kamu malları özelde de karayolları finansmanının daha ziyade kullanan öder ilkesi doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği şeklinde bir anlayış bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı karayollarının finansman yöntemlerini özetlemektir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.