KATEGORİ YÖNETİM FAALİYETLERİ YOĞUNLUĞUNUN KATEGORİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM’DAKİ PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Tevfik Şükrü Yapraklı, Arzu Deniz
1.821 1.638

Öz


Günümüzde kategori yönetimi teknoloji ile birlikte değişen tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, satış ve kâr amaçlarına ulaşmak için işletmeler tarafından sıkça kullanılan bir perakende satış uygulaması haline gelmiştir. Bu nedenle artık işletmelerin kategori yönetim faaliyetlerine ayırdıkları zaman ve çabayı, amaçlara ulaşmada ne kadar başarılı olduklarını sürekli olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü işletmelerin kategori yönetim faaliyetlerinin yoğunluğu kategori ile ilgili performanslarını etkilemektedir. Araştırmada kategori yönetim faaliyetleri yoğunluğunun kategori performansı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Erzurum merkezde faaliyet gösteren büyük/orta ölçekli perakendeci işletmelerin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre performans amaçları ve raf düzeni, reklam ve promosyon, sipariş miktar/zamanı ve kupon programları faaliyetlerinin yoğunluğu kategori performansını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca perakendecinin pazarlama uzmanlığı ve pazar payı da performansı pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler: Perakendecilik, Kategori yönetim faaliyetleri, Kategori performansı


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.