İŞLETMELER AÇISINDAN ETKİN BİR İŞ TOPLANTISININ DNA’LARI

Salih Yeşil
1.669 494

Öz


İşletmeler açısından günümüzün hızla değişen rekabetçi iş dünyasında ayakta kalmak gerçekten zorlaşmıştır. İşletmeler hayatta kalmak ve rekabetçi üstünlükleri elde edebilmek için büyük bir yarış içerisindedirler. Bu bağlamda her alanda daha etkin, verimli, yaratıcı ve yenilikçi olmanın yollarını aramaktadırlar.

Etkin bir toplantı yönetimi de başarılı bir yönetimin temel unsurlarından biri olarak görülmektedir. Etkin karar alma, problem çözme ve yaratıcı olmaya olanak sağlayan iş toplantılarının önemi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Günümüzde artık etkin bir iş toplantısı, başarılı bir işletmeciliğin temel taşlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır.  

Bu çalışma etkin bir iş toplantısının işletmelerin başarısına büyük katkı sağlayacağı temel fikrinden hareket etmektedir. Çalışmada etkin bir iş toplantısı DNA’ları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın temel amacı işletmeler açısından iş toplantılarının önemini göstermek ve başarılı bir iş toplantısının unsurlarını ortaya koymaktır. Böylelikle, daha etkin ve verimli iş toplantıları gerçekleştirme konusunda işletmelere katkı sağlanması düşünülmektedir.

Çalışma daha çok derleme niteliğinde olup, farklı kaynakların toplanması, birleştirilmesi, analiz ve değerlendirilmesi ve sunulması sonucu oluşturulmuştur. Bu yönüyle sınırlı olan bu çalışmanın önemi ise özellikle farklı kaynaklardan etkin iş toplantısının temel unsurlarını sistematik ve orijinal bir şekilde bir araya getirmesi ve sunmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Toplantı, İş Toplantısı, Etkin İş Toplantısı, Etkin İş Toplantısının Unsurları


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.