AĞIZDAN AĞZA PAZARLAMANIN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Eda Atılgan İnan
2.208 3.375

Öz


Pazarlama alanındaki profesyoneller ve akademisyenler arasında, ağızdan ağza pazarlamanın son dönemlerde yeniden yükselişi dikkat çekici düzeydedir. Tüketici satın alma karar sürecinin her aşamasında etkin olan ağızdan ağza pazarlama faaliyetleri, özellikle Internet’in hızla yaygınlaşmasıyla geleneksel pazarlama stratejilerinin etkinliğini sorgular olmuştur. Bu makalede “ağızdan ağza pazarlama” kavramı, pazarlama alanındaki Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde (SSCI) taranan bilimsel makaleler kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmanın, ilgili alanda çalışmak isteyenlere, araştırma probleminin tanımlanmasında, modelinin oluşturulmasında, ağızdan ağza pazarlamaya ilişki değişkenlerin ortaya konmasında önemli ipuçları sunduğu düşünülmektedir.


Tam metin:

PDF