DO THE ADVANCES IN INFORMATION TECHNOLOGIES COMPLICATE THE CONDUCT OF MONETARY POLICY?

Erdal Demirhan, Gökhan Demirtaş
1.487 563

Öz


Bilgi teknolojileri para politikası üzerindeki etkilerine bağlı olarak para politikasının yönetimi zorlaşmaktadır. Bu çalışmada bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin para politikası yönetimini nasıl zorlaştırdığı incelenmiş ve para politikası yapıcıları tarafından para politikasının yönetiminde bazı temel faktörlerin göz önüne alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu faktörler verimlilik büyümesinde geçici ve sürekli değişmelerin ayırt edilmesinin zorlaşması, fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin ekonomideki ağırlığının artması ve elektronik para ve zorunlu karşılık kullanımlarındaki değişmelerdir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.