ALTIN FİYATLARININ İMKB 100 ENDEKSİ’NE ETKİSİ ve BU ETKİNİN ÖLÇÜMLENMESİ

Selçuk Balı, Mehmet Ozan Cinel
2.895 1.347

Öz


Soy metallerin 1B grubunda yer alan altın, değerli madenler içinde toplumun her kesimi tarafından en çok tanınanı ve bilineni olma özelliğine sahiptir. Çalışmada tek boyutlu analizlere nazaran birçok avantajı söz konusu olan panel veri analizi kullanılarak altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı, eğer bir etki söz konusuysa bu etkinin hangi yönde ve büyüklükte olduğunun tespit edilmesi amaçlanmış ve bunun için sabit etki modelleri ile tesadüfî etki modelleri üzerinde durulmuştur. Zaman serisi olarak Ağustos 1995-Mart 2011 dönemi, yatay kesit olarak ise 9 farklı bağımsız değişkenin verileri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı, ancak İMKB 100 Endeksi’ndeki değişimleri açıklayan parametreler arasında yer alan bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda dikkati çeken diğer bir nokta da dış ticaret dengesi dışındaki diğer tüm değişkenlerin İMKB 100 Endeksi’ne etki sıralamasında döviz kurundan daha önde olmasıdır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.