ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ VE GÜVEN ORTAMININ OLUŞTURULMASINDA ETİĞİN ÖNEMİ

Selen Doğan, Abdullah Karataş
2.668 957

Öz


Örgütler varlıklarını sürdürürken sadece kar elde etmeyi değil, çalışanlarına ve hizmet ettikleri topluma duyarlı olmayı da öncelikleri arasına koymalıdırlar. Başarılarını sadece kısa dönemli karlarını maksimize etmeye odaklayan örgütlerin, soysal sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri söylenemez. Ancak, örgütlerin çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmemeleri, onların başarılarını da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Çünkü, örgütlerin varlıklarını başarıyla sürdürebilmeleri, toplumun örgüt faaliyetleriyle ilgili algı ve düşüncelerine önemli ölçüde bağlı bulunmaktadır. Çalışanların çalışmaktan memnun oldukları ve kendilerini güven içinde hissettikleri örgütler bu başarıyı yakalayabilecek, hizmet ettikleri topluma yararlı olabileceklerdir. İşte bu noktada etik, örgütlere yol gösterebilecektir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.