HAZCI TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ:

Nurhan PAPATYA, Şefika ÖZDEMİR
1.704 2.291

Öz


Bu çalışmanın amacı ve ana konusu, insanın toplumsal baskı ajanslarıyla her gün değişen yaşam koşullarına ve bireyselleşmesine bağlı artan hazcı (hedonik) tüketim davranışlarını araştırmak ve anlamaya çalışmaktır. Özelde baskı ajanslarından en yaygını olan televizyonun tüketici hazcı eğilimlerini belirleme, fantezi ve düşleri biçimlendirme, dolayısıyla insanı gerçeklik duygusundan uzaklaştırma yönü ele alınarak, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde görgül bir incelemeyi kapsamaktadır.

 


Tam metin:

PDF